Ett fogfritt golv har lång livslängd och är resurssnålt och får därmed en god miljöprofil ur ett livscykelperspektiv

Annons

Waterproofing

Lösningar för dricksvattenanläggningar och avloppsreningsverk

Produkter för skydd av fuktpåverkade konstruktioner

Vattentätningssystemen från BASF:s varumärke Master Builders Solutions kan hantera alla dessa utmaningar.

Vi erbjuder ett omfattande sortiment av MasterSeal-membran som är certifierade som membran för betongskydd i enlighet med SS/EN 1504, del 2.

Certifieringen omfattar inte bara provning av produkternas egenskaper utan även certifiering av produktionsanläggningar och särskilt kontroll av fabrikstillverkning.

Akryl

Akryl ger snabba installationer och härdar på ca 2 timmar vilket ger korta driftsavbrott.

Användningsområden: Livsmedels-, cellulosa-och kemisk industri.

Akrylgolv är speciellt lämplig som golvbeläggning för livsmedels-, cellulosa-och kemisk industri. Tryckerier, hårt belastade transportytor, restaurangkök, storkök, dusch- och tvättrum är andra exempel. Akryl kan läggas vid minusgrader och behåller sin elasticitet ner till -35 grader C.

 

Epoxi

Säker drift och lång hållbarhet med rätt golv för industri

Användningsområden: Verkstad, Lager, Produktion, Kök

Förväntningarna på underhållsfria och slitstarka underlag och golv inom industrin är höga. Genom att välja rätt underlag i rätt miljö så spar man både underhållskostnader och minskar risken för skador, både på material och personal. När vi lägger golv i industri, verkstad och lager lokaler använder vi oss ofta av  Epoxi. Detta ger slitstarka och dammfria golvytor.

 

Polyuretan

Fantastiska golv för offentliga byggnader

Användningsområden: Kontor, Butik, Matsal, Bilhall, Skolor

Den mest övertygande egenskapen hos polyuretan är dess förmåga att tillmötesgå olika krav genom att man ändrar kvaliteter som hårdhet, elasticitet och resistens mot åldrande, vittring, sprickor och repor. Resultatet är att polyuretangolvytskikt kan användas inom nästan vilka områden som helst.

 

Ucrete

Världens starkaste industrigolv

Användningsområden: Livsmedelsproduktion, Storkök, Kemikalieindustri, Bryggeri

Ucrete industrigolv är ekonomiska eftersom de har lång livslängd, är lätta att installera och tillgodoser alla den moderna bearbetningsindustrins krav. Det unika produktsortimentet bygger på den robusta polyuretanhartsen Ucrete, som under fyrtio år har byggt upp ett oöverträffat renommé tack vare sin användbarhet överallt inom livsmedels- och dryckesindustrin, kemikalie- och läkemedelsindustrin.

 

Conipur PG

Fallskydd med ljuddämpande egenskaper

Användningsområde: Lekplatser, ljuddämpande gångstråk, multi courts

Conipur PG lämpar sig för fallskydd vid lekplatser och går att få i en mängd olika kulörer och design möjligheterna är oändliga. Materialet läggs i två skikt för att optimera fallskyddet från olika typer av redskap. Conipur PG är lämplig för Skandinaviska förhållande avssende klimat , uv-ljus och miljöpåverkan.

Conideck

Välj rätt underlag på och vid parkeringsytor

Användningsområden: Parkeringshus, Parkeringsdäck

Parkeringshus och garage utsätts konstant för aggresiva kemikalier och är hårt trafikerad. Olje- och syraspill samt koldioxidgaser och klimatets påverkan är en ständig utmaning. Fukt och regn bidrar till att ytan fräts sönder vilket förvärrar redan existerande sprickor. Membranisolering är därför en viktig del för att försäkra livslängden.

Vi använder oss av Conideck från Modern Betong. Dessa är framtagna av specialister som är väl insatta i kraven och problemområdena för dessa miljöer. Det kan vara allt från utsatta toppdäck, ramper, mellandäck.

 

Sportgolv

Sportgolv

Användningsområde: Idrottsanläggning, Sporthallar

Nu har Modern Betong nöjet att presentera sportgolv från CONICA SPORTS SURFACES, dessa golv används bland annat till Golden & Diamond league.