Vi utför håltagning och sågning i betong.

Fotograf: Thomas Harrysson
Som komplement till våra beläggningsarbeten utför vi även håltagning och sågning i betong vid t.ex installation av golvrännor och brunnar.
Vi använder Rostfria brunnars produkter

https://rostfriabrunnar.se/