P-hus / P-däck

Parkeringshus och garage utsätts konstant för aggresiva kemikalier och är hårt trafikerad. Olje- och syraspill samt koldioxidgaser och klimatets påverkan är en ständig utmaning.

Fukt och regn bidrar till att ytan fräts sönder vilket förvär- rar redan existerande sprickor. Membranisolering är därför en viktig del för att försäkra livslängden.

CONIDECK

Modern Betongs produkter är anpassade för olika ändamål Modern Betong erbjuder ett brett sortiment av membranisolering, reparation, förebyggande och förstärkande system anpassat för just parkeringsdäck.

Dessa är framtagna av specialister som är väl insatta i kraven och problem- områdena för dessa miljöer. Det kan vara allt från utsatta topp- däck, ramper, mellandäck. Det kan vara allt från utsatta topp- däck, ramper, mellandäck.
Alla produkter tillverkas för att självständigt uppnå kraven för ISO 9001:2000 och ISO 1401:199

Befintliga ytor som skadats på grund av föroreningar och andra yttre påverkan behöver repar- eras, förstärkas och skyddas. Här kan man använda slitstarka bruk anpassade för extrema miljöer. Parkeringsdäck, garage, påfartsramper, broms- och accelerationsfält. Olika däck kräver olika lösningar. Toppdäcket i ett parkeringshus är strukturens mest utsatta yta som förutom olja, syra och salter även blir utsatt för miljö påverkan och UV-ljus. För att klara av dessa påfrestningar krävs slitstark, UV-stabila och elastomeriska membranisoleringssystem. Dessa system är multilager för att ge optimal prestation även i de tuf- faste miljöerna. Påfartsramper, kurvor broms- och accelerationsfält är de områden som utsätts för mest mekanisk påfrestning och måste stå emot sprickbildning, vatten, gaser och klara av underlagsrörelse. För hållbara och säkra ytor krävs slit- starka och halksäkra produkter med kraftig ballast.

Inbyggda, mellandäck och nedre nivåer är skyddade från väder- påverkan med utsätts ändå för agresiva salter. Ljusa beläggningar kan användas på kolumner och väggar för att utnyttja tak- ljuset och skapar ljusa och säkra parkeringshus.
Med en rad olika färger och inno- vativa system kan man skapa ytor med mönster t.ex. reklam implementerade i golvet. Man kan skapa däck med olika färger för att underlätta orienteringen i parkeringshuset.
Påfartsramper och kurvor är det områden som utsätt för mest mekanisk påfrestning. För håll- bara och säkra ytor krävd slit- starka och halksäkra produkter. Kraftigare ballast ger mer slit- tåliga golv.

Toppdäcket är den mest utsatta ytan och måste klarar väder, olja, syra, salter och UV-strålning. För att klara av dessa påfrestningar krävs ett hög presterande, UV-stabilt elastomeriskt membran- isolerande system. Dessa system är upp-byggt av ett multilager för att försäkra optimal prestanda även vid det mest utsatta miljöerna och finns tillgängliga med en lång rad olika topplack.

 

Att ta fram rätt lösningar för membranisolering, och skydd för parkeringshus är en svår uppgift där nuvarande och framtida prestation måste tas med i beräkningen samt kostnader och appliceringstid.

En väl genomtänkt lösning sparar pengar och ger ljusa, rena, säkra och attraktiva ytor.

Appliceringstiden är också ett problemområde då parkeringshus oftast snabbt ska tas i bruk.

MASTERTOP 450

Mastertop 450 är ett färdigblandat infärgat hårdbetongmaterial som innehåller ballast av graderad kiselkarbid och courund, portlandcement samt plasticerande, hållfashetshöjande och dammbindande komponenter.

Mastertop 450 är avsett för ytor med extremt slitage där ljusa golv med hög ljusreflektion är ett krav. Det har även mycket hög motståndsförmåga mot slag, stötar och nötning och har inbyggd dammbindare. Mastertop 450 strös över färsk betong och skuras in i ytan och bildar därmed en enskiktsbeläggning med underliggande konstruktionsbetong.

MASTERTOP 135P LJUSGRÅ

Mastertop 135P är en färdig produkt och blandas endast med vatten. Den går att pumpa, gjuta och glätta till mycket hög ytfinish. Går att användas både innomhus och utomhus.

Pumpbar hårdbetong för avjämning och reparationer.
Mastertop 135P är lämplig att använda på gamla golv som blir nya eller för att reparera ytor på befintliga golv. Mastertop 135P är tillverkad med sulfat resistent cement som bindemedel, armerad med PAN (polyacryl) fiber och högkvallitativ ballast. Materialet är tillverkad för att kunna användas vid olika typer av konsistenser från flytande till plastisk konsistens. Mastertop 135P har mycket låg halt sexvärt krom <2ppm.

EGENSKAPER FÖR MASTERTOP 450
 • Tryckhållfasthet på minst 90MPa.
 • Har mer än 10 ggr högre nötnings beständighet än vanlig betong.
 • Olje och bensin resistent
 • Rostbeständig
 • Tål gnistor
 • Ej statiskt laddande
 • Vägsalt resistent
 • Helt underhållsfri
 • Samlar inte truckspår
 • Går att få i flera olika färger
ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Mastertop 450 har en exeptionell hög slitstyrka och är därför anpassat för miljöer som utsätts för hårt slitage där man har krav på hållbarhet. Den lämpar sig för:

 • Tunga industrier
 • Billverstäder
 • Biltillverknindsindustrier
 • Metallindustrier
 • Tryckerier
 • Buss, tåg och flygterminaler, hangarer
 • Truckbanor och verkstäder för tunga fordon
 • Parkeringshus

 

EGENSKAPER MASTERTOP 135P LJUSGRÅ
 • Mycket god ytfinish och färgegenskaper.
 • Ett cementbaserat bruk för avjämningar som härdar utan blödning vid alla typer av konsistenser.
 • Ett bruk som har god arbetsbarhet i minst 1-2 timmar vid +15 – + 20OC.
 • Resistent mot tösalter.
 • Färdigblandat i säck där vattnet tillsäts på arbetsplatsen.
 • Använd primer för god vidhäftning och för att undvika blåsor.
 • Bör användas tillsammans med en primer eller epoxilim.
 • Mycket låg krympning.
ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Mastertop 135P rekommenderas för: 

 • Användes för avjämning av ojämna betonggolv.
 • Industrigolv med tung belastning.
 • Där man önskar en pågjutning med hög slut hålfasthet.
 • Ändring av horisontella ytors lutning både inomhus och utomhus.